Policy

Välkommen till vår IT-tjänst. Genom att använda vår tjänst godkänner du att följa dessa användarvillkor. Om du inte accepterar dessa villkor ska du inte använda vår tjänst.

Service Tillgänglighet

Vårt mål är att tillhandahålla vår tjänst 24/7 med en garanterad drifttid på minst 99%. Skulle det uppstå några driftstörningar, förbinder vi oss att snabbt åtgärda dessa inom en acceptabel tidsperiod.

Användarvillkor

Du får inte nyttja vår tjänst på ett sätt som strider mot lagar och förordningar eller som kan äventyra säkerheten i vårt IT-system eller våra applikationer. Användningen får inte heller leda till skada för andra användare eller tredje part.

Äganderättsfrågor

Allt material och innehåll på vår tjänst, såsom texter, bilder, grafik, logotyper, varumärken och mjukvara, är skyddat enligt upphovsrättsliga och varumärkesrättsliga lagar och ägs antingen av oss eller våra licensgivare. Du måste ha vårt tillstånd för att använda något av dessa material.

Begränsning av Ansvar

Vi frånsäger oss allt ansvar för direkta eller indirekta skador som kan uppstå från användningen av vår tjänst eller dess innehåll. Detta inkluderar även eventuella förluster eller skador orsakade av virus eller andra skadliga kodstycken.

Ändringar av Användarvillkor

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa användarvillkor utan förhandsmeddelande. Det ligger i ditt ansvar att regelbundet granska dessa villkor för att hålla dig uppdaterad om eventuella förändringar.

Insamling av Personuppgifter

Vi insamlar personliga uppgifter som du tillhandahåller när du registrerar dig för våra tjänster eller när du genomför transaktioner med oss. Dessa kan inkludera ditt namn, e-postadress, adress, organisationsnummer och betalningsinformation. Vi hanterar dina uppgifter med strikt sekretess och följer gällande dataskyddslagar.

Användning av Personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla och fakturera för våra tjänster samt för att kommunicera med dig. Uppgifterna används även för att förbättra våra tjänster och för att uppfylla lagkrav som bokföring och skatteregler. Dina uppgifter behandlas med hög sekretess.

Delning av Personuppgifter

Dina personuppgifter delas inte med tredje part utan ditt uttryckliga samtycke, såvida det inte är nödvändigt enligt lag eller för utförandet av våra tjänster.

Skydd av Personuppgifter

Vi vidtar säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig tillgång, oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring eller otillåtet avslöjande.

Dina Rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till, korrigera, begränsa eller radera dina personuppgifter. Du har också rätt att motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter och att begära överföring av dessa till en annan part. Kontakta oss för att utöva dessa rättigheter.

Ändringar i Integritetspolicyn

Vi kan när som helst göra ändringar i denna integritetspolicy. Vid väsentliga ändringar kommer vi att informera dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår policy samt håller dig uppdaterad om eventuella ändringar.

;